Vandkvalitet

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør, som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet, og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.
Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til, at spor af disse miljøfremmede stoffer til tider kan spores i grundvandet.

 

Vandanalyser

Støvring Vandværk har i alt 9 indvindingsboringer spredt placeret i og udenfor Støvring, hvorfra der kan indvindes vand. Vandværket indvinder årligt over 400.000 m3 vand.

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjerne fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol

Støvring Vandværk har d. 14. september 2017 fået udtaget prøver af drikkevandet til forbrugerne for analyse af de omdiskuterede pesticidrester Desphenyl-Chloridazon. Prøvernes resultater viste, at et eventuelt indhold ligger under detektionsgrænsen på 0,01 mikrogram/L.

Prøverne blev analyseret for følgende tre stoffer hver for sig:

• Chloridazon
• Desphenyl-Chloridazon
• Methyl-desphenyl-chloridazon

Støvring Vandværk vil fremadrettet få analyseret for de nævnte stoffer sammen med den normale pesticidkontrol.

Private vandanalyser
Ønsker I som forbrugere at få foretaget en analyse af jeres drikkevand, kan I rette henvendelse til Støvring Vandværk. Prisen afhænger af hvilke stoffer, der skal analyseres for.

Seneste kvalitetskontrol

Resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket offentliggøres, ligeså snart de foreligger.
“Støvring Syd” er vand udpumpet fra værket ved Hjedsbækvej, som oppumpes henholdsvis fra Buderupholm og Støvring Hede.
“Støvring Nord” er vand udpumpet fra værket ved Ledvogtervej.

Såfremt du har spørgsmål til resultaterne, er du altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

Her kan du hente vandværkets analyseresultater fra AnalyTech:

http://analytech-online.dk

På nedenstående link kan hentes en standardvejledning: sådan læses en vandanalyse.

Her er der et link til Jupiters database, hvor man kan søge både på vandværk og boringer: Jupiters database

I øvrigt kan det oplyses, at vand fra Støvring Vandværk generelt er middelhårdt, ca. 10-11 DH.