PRINT SEND TIL EN VEN
Støvring Vandværk a.m.b.a.

Vandværket blev etableret 1906 med den første boring ved Mosbæksalle

 

Støvring Vandværk Amba indvinder årligt ca. 400.000 m3 vand, der hentes fra vores 4 kildepladser med i alt 9 boringer.  Vandværket leverer for nuværende vand til Støvring by, Buderupholm, Gravlev og Sørup og har nu ca. 3.150 andelshavere.

Vandværket gennemgår løbende fornyelse og forbedringer, på både det mekaniske og administrative område, hvilket gør at Støvring Vandværk Amba i dag fremtræder som et moderne og veldrevet vandværk.

Sørup Vandværk er nu sammenlagt med Støvring Vandværk. Vandet til Sørup vandværks forbrugere produceres, som hidtil, på værket i Sørup.
 
Drikkevandet i Støvring er generelt middelhårdt,  ca.  10-11 DH
 

AktueltGeneralforsamling:
Støvring Vandværk Amba afholder generalforsamling onsdag, den 5. april 2017 kl. 19,30 på Shell Motel med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for 2017
5. Indkomne forslag  (ingen)
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisionsfirma
8. Eventuelt

P.b.v.
Kurt Rasmussen