PRINT SEND TIL EN VEN
Støvring Vandværk a.m.b.a.

Vandværket blev etableret 1906 med den første boring ved Mosbæksalle

 

Støvring Vandværk Amba indvinder årligt ca. 400.000 m3 vand, der hentes fra vores 4 kildepladser med i alt 9 boringer.  Vandværket leverer for nuværende vand til Støvring by, Buderupholm, Gravlev og Sørup og har nu ca. 3.150 andelshavere.

Vandværket gennemgår løbende fornyelse og forbedringer, på både det mekaniske og administrative område, hvilket gør at Støvring Vandværk Amba i dag fremtræder som et moderne og veldrevet vandværk.

Sørup Vandværk er nu sammenlagt med Støvring Vandværk. Vandet til Sørup vandværks forbrugere produceres, som hidtil, på værket i Sørup.
 
Drikkevandet i Støvring er generelt middelhårdt,  ca.  10-11 DH
 

Aktuelt


Udskiftning af vandmålere:
Her i starten af 2017 påbegyndes udskiftning af de sidste ca. 1200 målere, der ikke er blevet udskiftet med fjernaflæsbare HYDRUS målere.
Støvring VVS giver besked om tidspunkt m.v. til de enkelte forbrugere, bl.a. ved omdeling af sedler i postkasserne.
Håber I vil tage godt imod VVS installatøren.

P.b.v.
Støvring Vandværk Amba
Kurt Rasmussen