PRINT SEND TIL EN VEN
Støvring Vandværk a.m.b.a.

Vandværket blev etableret 1906 med den første boring ved Mosbæksalle

 

Støvring Vandværk Amba indvinder årligt ca. 400.000 m3 vand, der hentes fra vores 4 kildepladser med i alt 9 boringer.  Vandværket leverer for nuværende vand til Støvring by, Buderupholm, Gravlev og Sørup og har nu ca. 3.150 andelshavere.

Vandværket gennemgår løbende fornyelse og forbedringer, på både det mekaniske og administrative område, hvilket gør at Støvring Vandværk Amba i dag fremtræder som et moderne og veldrevet vandværk.

Sørup Vandværk er nu sammenlagt med Støvring Vandværk. Vandet til Sørup vandværks forbrugere produceres, som hidtil, på værket i Sørup.
 
Drikkevandet i Støvring er generelt middelhårdt,  ca.  10-11 DH
 

AktueltTorsdag, den 10. august, kl. 10,30, beklager:  Igen vandsprængning Bavnebakken udfor Bavnebakken 10 og nybyggeriet på den tidligere rådhusgrund, i en limet samling tæt ved den der blev udskiftet i går.  Grundet det i dag store ledningsbrud er der akut lukket for beboerne på Bavnebakken nr. 4 til nr. 20 og til Rema 1000.
Det arbejdes pt. på at få forsyningen genetableret.   På grund af det store vandtab har der været meget lidt tryk på de høje steder i byen i en kortere periode her i formiddag. Det skulle dog nu være genetableret.
Vandværket beklager de gener det evt. måtte medføre.
Der kan så være ulemper med gulligt/brunligt vand, og det kan desværre kun afhjælpes ved at skylle ud, indtil vandet er klart igen!
 

Med venlig hilsen
Støvring Vandværk Amba
Kurt Rasmussen