Generelt om Støvring Vandværk

Støvring Vandværk amba forsyner ca. 3.700 forbrugere med mere end 500.000 m3 rent drikkevand om året og er således underlagt Vandsektorloven.

Vandet udpumpes fra tre forskellige værker: Kildeværket, Hjedsbækvej og Sørup.

Kildeværket forsyner hovedsageligt området mellem jernbanen og Hobrovej. Vandet bliver hentet fra boringer/væld ved værket på Ledvogtervej.

Værket ved Hjedsbækvej forsyner hovedsageligt området vest for Hobrovej, Støvring Ådale, industriområdet Møllegårdsvej/Hagensvej, Buderupholm, Høje Støvring og Gravlev. Vandet hertil hentes fra boringer ved Buderupholm og Støvring Hede.

Sørup by og opland forsynes fra værket i Sørup, der har egen boring. Der er etableret rørforbindelse mellem værket på Hjedsbækvej og værket i Sørup til brug i forbindelse med service og reparationer i Sørup.

De enkelte værker er fuldautomatiske, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af PLC og computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende VVS medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

Støvring Vandværk har pr. 1/11 2020 ansat Louise Appel Bjergbæk som Driftsingeniør til varetagelse af daglige driftsopgaver samt kundekontakt.

Bestyrelsen

Støvring Vandværks bestyrelse er valgt til at varetage drift og udvikling af vandværket. Bestyrelsen er sammensat som følger:

Formand:
Hans Jørgen Schmidt
Tlf.: 23697867
E-mail: formand@stoevringvandvaerk.dk

Næstformand:
Jan Rytter
Tlf.: 2062 7391

Bestyrelsesmedlem:
Kurt Rasmussen
Tlf.: 4079 4919

Bestyrelsesmedlem:
Sine Skriver
Tlf.: 2230 2073

Bestyrelsesmedlem:
Kaj Kragelund
Tlf.: 4037 2303

Opdateret d. 02.06.2021 /LBJ

Vedtægter

Herunder kan du hente vandværkets vedtægter.

Regnskab

Vandværkets regnskaber for de seneste to år kan hentes på nedenstående link:

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

Årsrapport 2019

Årsrapport 2020

Årsrapport 2021

Takstblad

Herunder kan du hente vandværkets takstblade for hhv. 2021 og 2022 med tilhørende zonekort, som er godkendt af Rebild Kommune:

Takstblad 2021 (gældende til 31. januar 2021)

Takstblad 2021 (gældende pr. 1. februar 2021) Statsafgift på ledningsført vand er steget til 6,37 kr./m3 gældende fra den 1. februar 2021.

Takstzoner 2021

Takstblad 2022

Takstzoner 2022

Da det kan være svært på takstzonekortet præcist at se, hvor zonegrænserne er, har vandværket udarbejdet nedenstående adresseliste:

Adresseliste med takstzonegrænser

Forsyningsområde

Støvring Vandværks forsyningsområde og interesseområder er bestemt af Rebild Kommune og er dokumenteret i Rebild Kommunes Vandforsyningsplan.

Her er et direkte link til kortmaterialet.

Er der ønsker om tilslutning af en ejendom i interesseområderne til Støvring Vandværk, er man altid velkommen til at få et tilbud på tilslutning til vandværket.

Persondatapolitik

Støvring Vandværks persondatapolitik er lavet med udgangspunkt i en skabelon, der er udarbejdet af Danske Vandværker i overensstemmelse med Persondataforordningen. Link til persondatapolitikken findes her.

Beredskabsplan

Støvring Vandværk har en intern beredskabsplan, der er godkendt af Rebild Kommune.

I tilfælde af akutte driftsforstyrrelser (manglende vand, rørbrud, opsivende vand mv.) kan Støvring VVS kontaktes direkte på tlf. 9837 1004 – døgnet rundt. Støvring Vandværk vil hurtigst muligt informere de berørte forbrugere via SMS service samt via indlæg på hjemmesidens forside.

SMS service

I foråret 2017 indgik Støvring Vandværk en aftale med et firma om at levere en løsning, hvor Støvring Vandværk lynhurtigt via SMS kan informere borgerne i tilfælde af ledningsbrud, omkoblinger, planlagt vedligehold, unormal vandkvalitet mv.

Systemet finder automatisk frem til de mobiltelefonnumre, der ifølge mobilselskaberne er registreret på de relevante adresser inden for Støvring Vandværks forsyningsområde. Hvis man har en mobiltelefon med taletidskort, en firmamobiltelefon eller lignende, vil disse ikke umiddelbart være registeret på ens privatadresse. Hvis man ønsker det, kan disse manuelt tilmeldes SMS servicen via separat faneblad “Til-/frameld SMS service”.

Systemet overholder kravene i Persondataforordningen.