Ordinær generalforsamling

Støvring Vandværk afholder Ordinær generalforsamling torsdag den 27. maj 2021 kl. 19 i Business Park Nord, Østre Allé 6 i Støvring. DAGSORDEN Valg af dirigent Beretning om det forløbne år Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Budget for 2021 Indkomne forslag (ingen) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsenPå valg er: Jan Rytter, Kurt Rasmussen…

Generalforsamling udsat pga. covid-19 virus

Ifølge vedtægterne for Støvring Vandværk a.m.b.a. skal den ordinære generalforsamling hvert år afholdes i april måned. På grund af den aktuelle situation med corona ser en enig bestyrelse sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til maj måned. Hvis situationen tillader det, vil generalforsamlingen blive afholdt den 27. maj 2021. Annoncering vil som vanligt ske i…

Sløjfning af brandhaner 2021

Støvring Vandværk forventer at sløjfe 10-12 brandhaner i 2021. I forbindelse med sløjfning af en brandhane vil der typisk blive lukket for vandet i det pågældende område i et par timer. Orientering om dette vil blive udsendt et par dage i forvejen på sms samt blive annonceret her på hjemmesiden under ”Driftstatus”. Hvis du ikke…

21/10-2020

Ledning overgravet Porsborgparken ved ny stikvej.
Vandforsyning midlertidig afbrudt på Porsborgparken og Hæsumvej fra rundkørsel og mod Hæsum. Der arbejdes på at få forsyningen genoprettet. Beklager de gener det måtte medføre.
Mvh, Støvring Vandværk Amba
Kurt Rasmussen, 40794919

21/10-2020

Ledning overgravet Porsborgparken ved ny stikvej.
Vandforsyning midlertidig afbrudt på Porsborgparken og Hæsumvej fra rundkørsel og mod Hæsum. Der arbejdes på at få forsyningen genoprettet. Beklager de gener det måtte medføre.
Mvh, Støvring Vandværk Amba
Kurt Rasmussen, 40794919

Ekstraordinær generalforsamling d. 12/11 2020 kl. 19:00

På den netop gennemførte generalforsamling d. 24/9 2020 foreslog bestyrelsen, at Støvring Vandværk skulle udtræde af Vandsektorlovens regulering og skattepligt. Samtlige 25 fremmødte andelshavere stemte for, men da en sådan beslutning skal behandles som en vedtægtsændring, var dette ikke tilstrækkeligt. Derfor indkaldes der nu til ekstraordinær generalforsamling for endelig behandling og afstemning d. 12/11 2020…

Generalforsamling afholdes d. 24/9 2020

Hermed indkalder Støvring Vandværk a.m.b.a. til den årlige generalforsamling torsdag, d. 24. september 2020 kl. 19:00 på Shell Motel, Støvring. Afholdelsen af denne ordinære generalforsamling har været udskudt i forhold til det vedtægtsbestemte tidspunkt (april måned) grundet COVID-19 og det deraf afledte forsamlingsforbud.   Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for…