Ordinær generalforsamling

Støvring Vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2022 kl. 19 i Business Park Nord, Østre Allé 6 i Støvring. DAGSORDEN Valg af dirigent Beretning om det forløbne år Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Budget for 2022 Indkomne forslag (ingen) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsenPå valg er: Hans Jørgen Schmidt og…

Se vandforbrug på E|Forsyning

Nu kan du via E|Forsyning (hjemmeside og app) få et enkelt og grafisk overblik over dit forbrug. Du kan ligeledes se dine årsopgørelser og budgetter. På E|Forsyning kan du tilmelde forbrugsalarmer ved at taste din mailadresse ind og trykke tilmeld under menuen Forbrugsalarmer. Den er sat til automatisk at sende en mail, hvis forbruget overstiges…

SMS-beskeder om vandafbrydelser

Du kan tilmelde dig gratis SMS-Service og få vigtige informationer vedrørende vandafbrydelser og driftsforstyrrelser i jeres område. Blue Idea der står for vores SMS-Service, har netop lanceret en ny tilmeldings applikation: www.sms-service.dk. Her kan man tilmelde sig automatiske notifikationer – ikke kun fra os, men også andre lokale forsyninger. Især kan det være relevant for forbrugere, som…

Ordinær generalforsamling

Støvring Vandværk afholder Ordinær generalforsamling torsdag den 27. maj 2021 kl. 19 i Business Park Nord, Østre Allé 6 i Støvring. DAGSORDEN Valg af dirigent Beretning om det forløbne år Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Budget for 2021 Indkomne forslag (ingen) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsenPå valg er: Jan Rytter, Kurt Rasmussen…

Generalforsamling udsat pga. covid-19 virus

Ifølge vedtægterne for Støvring Vandværk a.m.b.a. skal den ordinære generalforsamling hvert år afholdes i april måned. På grund af den aktuelle situation med corona ser en enig bestyrelse sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til maj måned. Hvis situationen tillader det, vil generalforsamlingen blive afholdt den 27. maj 2021. Annoncering vil som vanligt ske i…

Sløjfning af brandhaner 2021

Støvring Vandværk forventer at sløjfe 10-12 brandhaner i 2021. I forbindelse med sløjfning af en brandhane vil der typisk blive lukket for vandet i det pågældende område i et par timer. Orientering om dette vil blive udsendt et par dage i forvejen på sms samt blive annonceret her på hjemmesiden under ”Driftstatus”. Hvis du ikke…

21/10-2020

Ledning overgravet Porsborgparken ved ny stikvej.
Vandforsyning midlertidig afbrudt på Porsborgparken og Hæsumvej fra rundkørsel og mod Hæsum. Der arbejdes på at få forsyningen genoprettet. Beklager de gener det måtte medføre.
Mvh, Støvring Vandværk Amba
Kurt Rasmussen, 40794919