Generalforsamling

Støvring Vandværk Amba afholder ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2018 kl. 19:00 på Shell Motel med følgende dagsorden: 1 Valg af dirigent, 2 Beretning om det forløbne år, 3 Fremlæggelse af regnskab, 4 budget for 2018, 5 Indkomne forslag (ingen), 6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, 7 Valg af revisionsfirma, 8 Eventuelt.…

Desphenyl-chloridazon – analyser foretaget!

Støvring Vandværk har d. 14. september 2017 fået udtaget prøver af drikkevandet til forbrugerne for analyse af de omdiskuterede pesticidrester. Prøvernes resultater viste, at et eventuelt indhold ligger under detektionsgrænsen på 0,01 mikrogram/L. Prøverne blev analyseret for følgende tre stoffer hver for sig: Chloridazon Desphenyl-Chloridazon Methyl-desphenyl-chloridazon Støvring Vandværk vil fremadrettet få analyseret for de nævnte…