Desphenyl-chloridazon – analyser foretaget!

Støvring Vandværk har d. 14. september 2017 fået udtaget prøver af drikkevandet til forbrugerne for analyse af de omdiskuterede pesticidrester. Prøvernes resultater viste, at et eventuelt indhold ligger under detektionsgrænsen på 0,01 mikrogram/L. Prøverne blev analyseret for følgende tre stoffer hver for sig: Chloridazon Desphenyl-Chloridazon Methyl-desphenyl-chloridazon Støvring Vandværk vil fremadrettet få analyseret for de nævnte…