26/8-2019, Sprængning Søndervang

I dag mandag den 26/8-2019 er der sket en mindre sprængning på Søndervang. Vi er desværre nødsaget til at lukke for vandet fra ca. kl. 11,oo og indtil skaden er udbedret. Lukningen vedrører Søndervang nr. 3 til 49 ulige numre og 34 til 46 lige numre.  Der arbejdes hårdt på at få skaden udbedret snarest.…

25/4-2019 Vandafbrydelse Mastruphøj

Torsdag, den 25/4-2019,   På grund af ledningsbrud på Mastruphøj, ved nr. 31, er vi desværre nødt til af afbryde vandforsyningen på hele Mastruphøj, da det ser ud til at være hovedledningen der er brud på, afbrydelsen er planlagt til at vare fra kl. 8,oo til senest kl. 14,oo. Vandværket beklager de gener dette måtte…

Generalforsamling

Støvring Vandværk Amba   afholder Ordinær generalforsamling onsdag den 10. april kl. 19,oo på Shell Motel med følgende dagsorden: Valg af dirigent Beretning om det forløbne år Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Budget for 2019 Indkomne forslag (ingen) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen På valg er:  Lynge Terp Jan Rytter Kurt Rasmussen…