Ordinær generalforsamling

Støvring Vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2022 kl. 19 i Business Park Nord, Østre Allé 6 i Støvring. DAGSORDEN Valg af dirigent Beretning om det forløbne år Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Budget for 2022 Indkomne forslag (ingen) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsenPå valg er: Hans Jørgen Schmidt og…