Generalforsamling udsat pga. covid-19 virus

Ifølge vedtægterne for Støvring Vandværk a.m.b.a. skal den ordinære generalforsamling hvert år afholdes i april måned. På grund af den aktuelle situation med corona ser en enig bestyrelse sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til maj måned. Hvis situationen tillader det, vil generalforsamlingen blive afholdt den 27. maj 2021. Annoncering vil som vanligt ske i…

Sløjfning af brandhaner 2021

Støvring Vandværk forventer at sløjfe 10-12 brandhaner i 2021. I forbindelse med sløjfning af en brandhane vil der typisk blive lukket for vandet i det pågældende område i et par timer. Orientering om dette vil blive udsendt et par dage i forvejen på sms samt blive annonceret her på hjemmesiden under ”Driftstatus”. Hvis du ikke…