Generalforsamling

Støvring Vandværk Amba   afholder Ordinær generalforsamling onsdag den 10. april kl. 19,oo på Shell Motel med følgende dagsorden: Valg af dirigent Beretning om det forløbne år Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Budget for 2019 Indkomne forslag (ingen) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen På valg er:  Lynge Terp Jan Rytter Kurt Rasmussen…