Ifølge vedtægterne for Støvring Vandværk a.m.b.a. skal den ordinære generalforsamling hvert år afholdes i april måned. På grundlag af den aktuelle coronapandemi ser en enig bestyrelse sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid. På nuværende tidspunkt forventer sundhedsmyndighederne, at antallet af corona-smittede vil toppe hen mod slutningen af april måned.

Det er svært at forudse, hvornår det atter vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at indkalde større forsamlinger til møde, men vi forventer, at generalforsamlingen først gennemføres efter sommerferien. Annoncering vil som vanligt ske i Midthimmerlands Folkeblad samt her på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne

Hans Jørgen Schmidt